Zoek op deze site:
     
vrienden van ramfoundation

Door vriend te worden ondersteunt u onze uitgangspunten en helpt u de exposities mede mogelijk te maken. U wordt Vriend door jaarlijks minimaal € 50,- te betalen.
Studenten en kunstenaars kunnen vanaf € 25,- vriend worden. U mag natuurlijk ook meer bijdragen
Stuur ons een e-mail bericht met uw adresgegevens om meer informatie en een inschrijfformulier per post aan te vragen.
U kunt ook het inschrijfformulier downloaden in pdf-formaat.U kunt het vervolgens printen, invullen en opsturen naar:

ramfoundation
Postbus 23021
3001 KA Rotterdam

Ons IBAN nummer is: NL57INGB0006934300

 
verder over ramfoundation:
bestuur
doelstelling
samenwerking
sponsors
financiële ondersteuning
 
pARTners

Een pARTner is een vriend van ramfoundation die € 250,= of meer bijdraagt aan de stichting ten behoeve van een van de projectruimtes:
-the video room
-the talent room
-the wall
-the safe

 
lijst pARTners
 
r-ambassadeurs
R-AMbassadeurs zijn medewerkers die zich belangeloos voor de stichting inzetten en allerlei taken vervullen waar wij anders nooit aan toe zouden komen. Het kan om bijdragen gaar voor de website, hulp bij openingen en andere activiteiten
 
ANBI

ramfoundation is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. De stichting wordt ondersteund door vrienden van ramfoundation, r-ambassadeurs, pArtners, fondsen en sponsors.
ramfoundation is een ANBI (een instelling die een algemeen nut beoogt). U kunt daarover hier meer te weten komen

ramfoundation is an independant non-profit organisation. The foundation is supported by friends, r-ambassadors, pARTners, funds and sponsors.

 
Jaarverslag
Het financieel verslag 2023 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2022 kunt hier apart downloaden!
Het financieel verslag 2022 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2021 kunt hier apart downloaden!
Het financieel verslag 2021 kunt hier apart downloaden!
Het financieel verslag 2020 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2020 kunt hier apart downloaden!
Het financieel verslag 2019 kunt hier apart downloaden!
De volledige jaarverslagen 2018/2019 kunt u hier downloaden!
Het financieel verslag 2018 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden!
Het financieel verslag 2017 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden!
Het financieel verslag 2016 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden!
Het financieel verslag 2015 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden!
Het financieel verslag 2014 kunt hier apart downloaden!
Het financieel verslag 2013 kunt u hier downloaden!
latest news
02-07-2024
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
12-04-2024
khari
Judith Kuipéri interviewt
Bert Frings en Nico Mogendorff
 
latest article:
02-06-2024
Judith Kuipéri: Je weet niet wat je ziet
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Secretariaat
Lloydkade 627
3024 WX Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi