Zoek op deze site:
     
bestuur en organisatie
voorzitter Diana Wind
secretaris Hans Walgenbach
penningmeester Jaap Peirera
bestuurslid Karin Arink
directeur en curator Berry Koedam
Projektleider Jetty Keuning
   

Het bestuur en medewerkers van de ramfoundation zijn onbezoldigd

 
comite van aanbeveling
Emily Ansenk
Defne Ayas
Bas Kwakman
Ron Klein Breteler
Ludo van Halem
Arno van Roosmalen
Coen Schimmelpenninck van der Oije
Kees Weeda
 
 
verder over ramfoundation:
doelstelling
vrienden, pARTners en r-ambassadeurs
samenwerking
sponsors
financiële ondersteuning
 
r-ambassadeurs
Enthousiaste medewerkers gezocht
Wij komen altijd mensen te kort die hand- en spandiensten kunnen verlenen bij openingen en andere activiteiten.
Lijkt je dat wat? Stuur ons dan een email!
We always need people that can help us during openings and other activities
Is this something for you? Send us an email!
 
 
 
 
 
zelfstandig adviseur
 
 
 
 
ANBI

ramfoundation is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. De stichting wordt ondersteund door vrienden van ramfoundation, r-ambassadeurs, pArtners, fondsen en sponsors.
ramfoundation is een ANBI (een instelling die een algemeen nut beoogt). U kunt daarover hier meer te weten komen

ramfoundation is an independant non-profit organisation. The foundation is supported by friends, r-ambassadors, pARTners, funds and sponsors.

 
Jaarverslag

Het bestuur van de ramfoundation is in 2016 vier keer bijeen in vergadering geweest. Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 is door het bestuur goedgekeurd. Het bestuur wordt door de directeur van de ramfoundation adequaat op de hoogte gehouden.

Het team van ramfoundation heeft met de tentoonstellingen en activiteiten in 2016 opnieuw bewezen een belangrijke locatie voor hedendaagse kunst in Rotterdam te zijn. Het programma was bijzonder actueel en de vele samenwerkingsverbanden en financiële partners gaven blijk van cultureel ondernemerschap pur sang. In 2016 kwamen de activiteiten van RAM galerie en ramfoundation samen in de viering van het dertigjarig bestaan van de galerie. Twee prachtige overzichtstentoonstellingen verbonden heden en verleden met elkaar, wat tot indrukwekkende presentaties leidde. In de loop van het jaar werd duidelijk dat RAM galerie en ramfoundation het prachtige, gesponsorde pand aan de Van Vollenhovenstraat moesten gaan verlaten. Gelukkig heeft dit geen invloed gehad op het reeds geplande jubileumprogramma en zijn zelfs nog twee extra duo-tentoonstellingen in de voorste ruimte van de galerie georganiseerd. Nu ramfoundation geen vaste locatie heeft, wordt de tijd genomen om zich op de toekomst te beraden. Het beleid van ramfoundation is er in de kern op gebaseerd om de positie van de kunstenaar in de maatschappij te versterken. Ook in de toekomst zal dit het uitgangspunt blijven.

Diana Wind voorzitter

 
Het volledige jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden!
Het financieel verslag 2016 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden!
Het financieel verslag 2015 kunt hier apart downloaden!
Het volledige jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden!
Het financieel verslag 2014 kunt hier apart downloaden!
Het financieel verslag 2013 kunt u hier downloaden!
latest news
laatste nieuws
09-03-2019
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
Lees verder
 
agenda
13-05-2017
Marnix de Nijs EXPLODED VIEWS 2.0 te zien in MAN AS A BIRD, GROEP 57TH VENICE BI ...
Lees verder/Read on
28-08-2016
Up Memory Lane II: 1700 uur opening door Marjolijn van den Assem en Karin Arink ...
Lees verder/Read on
01-07-2016
Up Memory Lane I: opening 'Master Fine Art Piet Zwart Institute Graduate Exhibit ...
Lees verder/Read on
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Postadres
Postbus 23021
3001 KA Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
mondriaanfonds
anbi