Zoek op deze site:
     
Artists showing works at ramfoundation
 
Peter Morrens (NLD)
 

Om de overvloed aan ideeën die in hem huizen, te beheren, schept Peter Morrens een veelvormig oeuvre dat vraagt om bevat te worden in ‘real time’. Indien het oeuvre van vandaag systematisch dat van gisteren ongedaan maakt, heeft het enkel bestaansreden indien het zichtbaar, leesbaar en bedreven is en het ‘iets’ in beweging zet.

Op het eerste gezicht slaat de verwarring toe. De kunstenaar die permanent ideëen spuit en die reageert op alle prikkels, geeft vorm aan een plastische productie die naar alle richtingen uiteenspat. 

Hiertoe gebruikt hij twee namen (PM en Herman Smit) en een aantal labels (o.a. Point Blank Press). Deze benamingen zijn geen heteroniemen noch pseudoniemen. Het zijn veeleer aanduidingen die verschillende artistieke technieken omvatten: ze verwijzen naar specifieke bezorgdheden die de kunstenaar bezig houdt en van waaruit hij een samengesteld oeuvre ontwikkelt.

Sommige van die benamingen zullen vroeg of laat verdwijnen. De kunstenaar zal er wellicht andere verzinnen in de toekomst.
De steeds veranderende creaties lenen zich niet tot een gedetailleerde inventarisering en het personage, hoe veelvoudig het ook is, is er uiteindelijk maar één.

Deze website is noch retrospectief noch volledig, zelfs indien verschillende kunstwerken uit het verleden er verzameld en bijeengebracht werden. Het werk steunt immers systematisch op de omstandigheden van een bijzondere plaats en transformeert zich steeds.

Point Blank Press is a bureau for immediate language with Peter Morrens as his only employee. He writes comments or protests with ink and pen on papers from traditional schoolbooks with or without margin.The words concentrate sometimes on the art and address the spectator, based on the heavy presupposition language = saboteur. Language hinders the fluent workings of artistic enterprise but is also a communicator. This is what creates the necessity to write words down on paper in their crudest, most primitive form. The frequency and the lack of order guarantee a certain quality of subjective, spontaneous and partial truth.
Works by Peter Morrens
 
And the Livin' is Easy (2015)
The Wall
Point Blanc Press
Paper, handwriting
 
latest news
26-02-2024
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
22-11-2023
CroppedColorscheme
Eva Michiels interviewt
Gerco de Ruijter en Hans Vingerling
 
latest article:
04-02-2024
Judith Kuipéri: Een vlucht in perfectie
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Secretariaat
Lloydkade 627
3024 WX Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi