Zoek op deze site:
     
Artists showing works at ramfoundation
 
Gerco de Ruiter (NLD)
 

Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen door zijn camera aan een vlieger of aan een hengel te bevestigen. De intensiteit van de beelden lijken in tegenspraak met de eenvoud van de wijze waarop ze tot stand komen. De afwezigheid van de horizon waarop wij normaal onze blik oriënteren, leidt tot een wonderlijke en raadselachtige abstractie van het landschap. Dit maakt de Ruijter’s fotowerken eerder verwant aan schilderkunst dan aan documentaire fotografie.
De toeschouwer raakt betrokken bij de Ruijter’s verwondering over de schoonheid van datgene dat voor het menselijk oog haast onzichtbaar – zelfs onbereikbaar – is, maar dat zichtbaar gemaakt wordt met behulp van het mechanische oog van de camera.

 

Gerco de Ruijter (1961) experiments with the eye of the camera in an unusual way. He photographs landscapes with a camera attached to a kite or a fishing rod. The intenstity of these images seems to contradict the simplicity of their creation. The absence of a horizon, our eye's normal orientation point, creates a curious and enigmatic abstraction, by which de Ruijter's photographs are closer to painting than to documentary photography.
The viewer gets caught up in de Ruijter's amazement with the beauty of what
is practically imperceptible to the human eye -even unattainable- but which
can be made visible with help of the camera's mechanical eye.

 

 

Works by Gerco de Ruiter
 
Commitment is (not) a Word (2015)
Main Room
Photo
 
Commitment is (not) a Word (2015)
Main Room
Gerco de Ruijter
Photo
 
Commitment is (not) a Word (2015)
Main Room
Photos
 
latest news
18-04-2024
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
12-04-2024
khari
Judith Kuipéri interviewt
Bert Frings en Nico Mogendorff
 
latest article:
16-05-2024
Judith Kuipéri: Twee van mijn favorieten in Venetië dit jaar: Latent en Cosmonación
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Secretariaat
Lloydkade 627
3024 WX Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi