Zoek op deze site:
     
Artists showing works at ramfoundation
 
Anne Geene (NLD)
 

Aan de hand van foto’s onderzoekt, verzamelt, inventariseert, archiveert en ordent Anne Geene de wereld om haar heen. Later worden de vondsten geanalyseerd en gecatalogiseerd volgens een schijnbare logica. Schijnbaar, want haar interpretatie van de gegevens is strict persoonlijk en een knipoog naar onze drang tot ordenen en weten.

In haar werk staat de relatie tussen fotografie en wetenschap vaak centraal. Op speelse wijze onderzoekt ze de grenzen van wetenschappelijke objectiviteit en van de fotografie als hulpmiddel hiervoor. Want hoewel de objectiviteit van de fotografie reeds meerdere malen in twijfel werd getrokken, is het toch die objectiviteit die haar autoriteit verschaft. Hier vindt zij haar inspiratie. Want hoewel haar projecten op het eerste zicht wetenschappelijk objectieve aspiraties lijken te hebben, toont Geene in plaats van objectieve werkelijkheid een door persoonlijke waarnemingen gekleurde wereld.

With photography Anne Geene archives, organizes, interprets and arranges the world around her. Later she analyses and catalogues this information in a seemingly logic way. Seemingly, because interpretation of the colleted data is essentially personal and an ironic reference to our eagerness to orden and know everything.

In her work, the relationship between the photographic image and science is a central theme. She explores the issues of scientific objectivity and of photography as a medium used for this purpose. Although photography’s objectivity has been questioned many times, it is exactly this objectivity that gives it this probative power. Here’s where she finds her insipration.

Works by Anne Geene
 
Commitment is (not) a Word (2015)
Main Room
Anne Geene
 
Commitment is (not) a Word (2015)
Main Room
 
Commitment is (not) a Word (2015)
Main Room
Anne Geene
 
Commitment is (not) a Word (2015)
Main Room
Anne Geene
 
latest news
18-04-2024
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
12-04-2024
khari
Judith Kuipéri interviewt
Bert Frings en Nico Mogendorff
 
latest article:
16-05-2024
Judith Kuipéri: Twee van mijn favorieten in Venetië dit jaar: Latent en Cosmonación
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Secretariaat
Lloydkade 627
3024 WX Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi