Zoek op deze site:
     
Artists showing works at ramfoundation
 
Mariska Baars (NLD)
 

In ‘The Talent Room’ wil ik twee disciplines waarin ik werk bij elkaar brengen, om het verband tussen beide verder te ontdekken en te laten ervaren.

In mijn muziek ervaar ik tonen als entiteiten, die een vorm aannemen binnen een ruimte. De resonantie die ontstaat wanneer twee tonen elkaar ontmoeten is iets dat ik wil kunnen zien plaatsvinden. Onder meer vanwege dit gegeven is stilte een belangrijk onderdeel in mijn composities, vergelijkbaar met ‘restruimte’ in een beeldend werk. Ik creëer een kader van tonen, dat ruimte geeft aan mijn stem die als een meanderend beekje genuanceerde mogelijkheden opzoekt om een fragment of moment te omschrijven.

 

Het schilderproces rijmt met de manier waarop ik een geluidscompositie benader. Het linnen doek is gelijk aan de ruimte waarbinnen de tonen geplaatst worden.  Wanneer ik schilder plaats ik vorm en kleur met eenzelfde onderzoekende, minimalistische inslag en concentratie. Ook is er bij beide disciplines veel aandacht voor detaillering van het materiaalgebruik.

 

In ‘The Talent Room’ wil ik een wereld creëren waarin de schilderijen en de muziek elkaar versterken en in elkaar overgaan. Het waarnemen wordt hiermee verdiept tot een immersieve totaalervaring. 

In ‘The Talent Room’ I intend to combine two disciplines in which I work, in order to further discover their relation and let this be experienced.

In my music I experience tones as entities, which have shapes inside a space. The resonance that occurs when two tones meet is something I like to see happening. This is one of the reasons why silence is an important part of my compositions, comparable to ‘restspace’ in a visual work. With the tones I create a framework, offering my voice a space in which it, much like a meandering rivulet, can look for possibilities to describe a fragment or moment.

 

The painting process resembles the way I approach a sound composition. The linen can be compared to the space in which the tones are placed. When I paint I use shapes and colours in a similar investigational, minimalistic manner and concentration. In both disciplines there is also a lot of attention for detailed material usage.

 

In ‘The Talent Room’ I want to create a world in which my paintings and my music intensify -and blend in with- each other. Sensing will be elevated to an immersive total experience.

Works by Mariska Baars
 
Identity and the Self (2015)
Talent Room
Op voordracht van Bert Loerakker
Installatie, paintings
 
latest news
29-05-2024
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
12-04-2024
khari
Judith Kuipéri interviewt
Bert Frings en Nico Mogendorff
 
latest article:
02-06-2024
Judith Kuipéri: Je weet niet wat je ziet
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Secretariaat
Lloydkade 627
3024 WX Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi