Zoek op deze site:
     
Artists showing works at ramfoundation
 
Anne-Marie van Sprang (NLD)
 

Anne-Marie van Sprang heeft in de sculptuur de fragiliteit als kwaliteit vervolmaakt. Je kunt je bij deze zeefdruk nauwelijks voorstellen dat het een werk op papier is, zo sculpturaal toont het beeld zich. Het is een bijna levend reliëf. Van Sprang is in haar materiaalkeuze en in de onderwerpen die ze aan de orde stelt de kracht van het kwetsbare toegedaan. Haar werken in porselein zijn daar een mooi voorbeeld van. Kwetsbaarheid leidt bij haar nooit tot onooglijkheid. Altijd hebben haar beelden een aanwezigheid die manifest de kwaliteit van de broosheid verdedigt. Het vluchtige en veranderlijke is bij haar in goede handen. Ze is een eigenzinnige vertegenwoordiger van die typische Nederlandse vorm van beeldhouwkunst die slechts bij uitzondering robuuste, gehakte of gehouwen beelden voortbrengt. De Nederlandse beeldhouwkunst wordt gekenmerkt door een tekenachtige kwaliteit met een gevoelig, persoonlijk handschrift en niet door zwaarwichtige objecten. Anne-Marie van Sprang maakt vederlichte beelden die zich aan de zwaartekracht onttrekken en die in de beeldhouwkunst rondzweven als engeltjes in de lucht. In die zin is het benijdenswaardig werk dat ze tot stand brengt. De betekenis die haar beelden in zich dragen, is als een gedachteflard die opeens gestalte krijgt en die je helder voor je ziet. Als je die flarden met elkaar in verband brengt ontstaat er een constructie waarin je een wereldbeeld kunt vangen. Ze zwaait met een vlindernet door de kunst die ze in haar hoofd heeft en prikt haar vangst zorgvuldig aan spelden op een fluwelen ondergrond.

 

© Copyright 2006 Alex de Vries.

 

 

Anne-Marie van Sprang has perfected the art of sculptural fragility. You can hardly imagine that this silkscreen is a work on paper, so sculptural is the image. It is an almost living relief. In her choice of material and subject matter, Van Sprang is concerned with the strength of fragility. Her porcelain works are a good example of this. With her, fragility never leads to unsightliness. Her pieces always have a presence that clearly upholds the quality of brittleness. Ephemerality and transience are things that she knows well how to deal with. She is a self-willed representative of a typically Dutch form of sculpture that only in exceptional cases generates robust, hewn or carved pieces. Dutch sculpture is characterised by a graphic quality with a sensitive, personal style, rather than by weighty objects. Anne-Marie van Sprang makes pieces that are light as a feather and escape gravity, wandering about in the realm of sculpture like angels in the sky. In this sense, the work that she makes is enviable. The meaning that her works convey is like a fragment of thought that suddenly acquires form and which you see clearly in front of you. If you connect these fragments together, a construction is created in which you can capture a world view. She runs with a butterfly net through the art that she has in her head, carefully pinning her catch onto a velvet background.

 

© Copyright 2006 Alex de Vries

Translation  Michael Gibbs

Works by Anne-Marie van Sprang
 
Identity and the Self (2014)
Main Room
Bread 2010
 
Identity and the Self (2014)
Main Room
Think 2010
 
Identity and the Self (2014)
Main Room
 
latest news
18-04-2024
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
12-04-2024
khari
Judith Kuipéri interviewt
Bert Frings en Nico Mogendorff
 
latest article:
04-02-2024
Judith Kuipéri: Een vlucht in perfectie
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Secretariaat
Lloydkade 627
3024 WX Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi