Zoek op deze site:
     
ANBI
 
Gegevens waaronder wij bij ANBI bekend zijn:
STICHTING RAM
Ook bekend als: RAM FOUNDATION ROTTERDAM
sinds 01-01-2008
nr 804362567


Er zijn twee soorten giften mogelijk, eenmalig en periodiek.

Hieronder vindt u de benodigde informatie.
Uw steun is niet zonder beloning, u kunt tot 125% van uw donatie aftrekken van uw belastingaangifte.
De nieuwe Geefwet zorgt er voor dat giften aan Culturele ANBI's met 25% verhoogd mogen worden tot een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar.
Doneert u meer dan €5.000,- dan kan het resterende bedrag nog steeds voor het reguliere percentage van 100% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen, zowel particulieren als bedrijven kunnen hier gebruik van maken.

U kunt uw eenmalige gift aftrekken mits:

1 - De instelling geen tegenprestatie levert voor de gift.
Dat betekent dat we u niet met cadeautjes mogen werven. We gunnen u als donateur graag een cadeau, maar als we dat doen kunt u uw gift niet aftrekken. En juist de mogelijkheid om 125% af te mogen trekken lijkt ons voordelig.
Natuurlijk worden er wel voor vrienden bijeenkomsten en faciliteiten georganiseerd en U ontvangt van ons en de kunstenaars onze dankbaarheid, want mede door uw donatie kunnen wij gezamenlijk een bijdrage leveren aan de beeldende kunst; door het tonen van werk, het stimuleren van kunstenaars en ingaan op actuele zaken in het culturele veld.

2 - U met een kwitantie kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan.

3 - Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen. Op de website van de belastingdienst kunt u uw drempelinkomen berekenen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vindt u het lastig om te weten wat uw drempelinkomen is dan heeft de belastingdienst hier meer informatie. Is dat voor u niet duidelijk genoeg dan kan onze boekhouder u vertrouwelijk en neutraal advies geven.

U kunt uw periodieke gift aftrekken mits:

1 - U de gift hebt laten vastleggen in samenwerking met ramfoundation Rotterdam

2 - U minstens 1 keer per jaar de bedragen overmaakt naar ramfoundation die in de overeenkomst wordt genoemd.

3 - U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.

latest news
18-04-2024
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
12-04-2024
khari
Judith Kuipéri interviewt
Bert Frings en Nico Mogendorff
 
latest article:
04-02-2024
Judith Kuipéri: Een vlucht in perfectie
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Secretariaat
Lloydkade 627
3024 WX Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi